Het Pelimentje
Nederlands - nl-NL  Deutsch (DE-CH-AT)  English (United Kingdom)

Eierland

Tegenwoordig is Eierland het noordelijke deel van Texel, dat onder meer de gelijknamige polder en De Cocksdorp omvat. Maar oorspronkelijk was het Eierland een apart eilandje. Het werd Eierland genoemd omdat de vogeleieren er in het voorjaar voor het grijpen lagen. Ook leefden er enorm veel konijnen. Daarom werd het eilandje verpacht. De pachter van Eierland onderhield ook eeuwenlang de veerdienst naar Vlieland. Het huidige veerbootje had al in de 16e eeuw een voorloper!

Verzanding

Eierland_duinenHet zeegat tussen Texel en Eierland verzandde geleidelijk. Het eilandje groeide vanaf 1629 verder aan Texel vast door de aanleg van de Zanddijk. Men maakte een dijk van zand en beplantte die met helmgras, dat het stuivende zand vasthield. Tegenwoordig is dit een hoog duin dat ter hoogte van de Slufter een prachtig uitzichtpunt oplevert.

Nicolas De Cock

Achter de dijk ontstond een uitgestrekt waddengebied. In de loop der tijd raakte dit gedeeltelijk begroeid en konden er schapen grazen. In 1835 werd het gebied ingepolderd door de inzet van de steenrijke, uit Antwerpen afkomstige koopman en reder Nicolas De Cock. Samen met andere ondernemers kocht hij het kwelderland van de Staat. Ze zetten 1500 arbeiders aan het werk en binnen een half jaar was het Eierland bedijkt.

historische kaartOver de Postweg die in de nieuwe polder werd aangelegd, werd tot 1927 de post voor Vlieland vervoerd. Hij verving de route langs de duinen die eeuwenlang door postiljons te paard werd gevolgd. Al in de 17e eeuw was er een snelle postroute van Amsterdam naar Texel en Vlieland, omdat de Amsterdamse reders behoefte hadden aan snelle communicatie met de schepen op de rede. De schepen voor Texel kregen hun post binnen 10 uur bezorgd. Een postiljon bracht vervolgens de Vlielandse post naar het veer.

Roggesloot

Eierland_roggeslootDe Cocksdorp werd tijdens de inpoldering van het Eierland gesticht bij het haventje aan de monding van de Roggesloot. Dit was een oude wadgeul die zijn naam dankt aan de vele roggen die er in zwommen. De nederzetting heette eerst Nieuwdorp, maar kreeg al snel kreeg de huidige naam, ter ere van de in de polder almachtige De Cock.

Overgang

Eierland was een woestijnachtig gebied dat werd geteisterd door zandstormen. De bewoners leidden een hard bestaan. Pas later, dankzij ander beheer, werd het Eierland vruchtbaar land.


Mischa Witte 2012-2020