Het Pelimentje
Nederlands - nl-NL  Deutsch (DE-CH-AT)  English (United Kingdom)

Oosterend

Oosterend_Blazerstraat

In Oosterend omringen schilderachtige smalle straatjes de middeleeuwse Maartenskerk. Enkele winkels, restaurants en een café zorgen voor wat gezellige reuring in het dorp. Buiten Oosterend glooit het boerenland.

Van oorsprong agrarisch

Van oorsprong is Oosterend een agrarisch dorp. Op de hogere gronden vestigden zich boeren die zich, zo dicht bij zee wonend, ook met de visvangst moeten hebben bezig gehouden. Ook de walvisvaart was hier niet onbekend. Hoewel Oosterend niet direct aan zee ligt, is de bevolking nu nog voor een groot deel afhankelijk van de visvangst. In 1890 woonden 69 eigenaren van blazers oosterend-ijzerenkaap(houten scheepjes) in Oosterend tegen 44 in Oudeschild. Opvallend was dat de grotere blazers toebehoorden aan Oosterenders, die dikwijls de Noordzee bevisten en van maandag tot zaterdag buitengaats bleven.
Een zeer korte periode heeft Oosterend een eigen haven in de onmiddellijke nabijheid gehad. De haven lag ter hoogte van de ijzeren kaap, nu gelegen aan het einde van de Oostkaap.

Oestervangst

In 1843, een periode van grote belangstelling voor de oester, wist een aantal inwoners van Oosterend te bereiken, dat dicht bij hun dorp een speciale haven voor de oestervangst werd aangelegd. Al snel daarna zette de teruggang van de oestervangsten in en was het lot van de haven in Oosterend bezegeld.Oosterend_kerkplein

In 1852 werd geen geld meer beschikbaar gesteld voor onderhoud van de haven in Oosterend en in 1859 werd de haven buiten gebruik gesteld door de
zeedijk weer zijn oude vorm te geven.

Tegenwoordig hebben de Oosterender vissers hun schepen in de haven van Oudeschild liggen.

Oosterend Present

Om de vijf jaar organiseert Oosterend het dorpsfeest ‘Oosterend Present', waarbij het hele dorp versierd wordt aan de hand van een bepaald thema en de inwoners van Oosterend figureren in een groot openluchttheater.

Mischa Witte 2012-2020