Het Pelimentje
Nederlands - nl-NL  Deutsch (DE-CH-AT)  English (United Kingdom)

Den Hoorn

DenHoorn_kerkjeHet charmante kerkje van Den Hoorn met zijn witte torentje schijnt het meest gefotografeerde object van Texel te zijn. De mooie geveltjes herinneren aan de tijd dat loodsen en walvisvaarders dit hooggelegen dorp op de zuidpunt van Texel bevolkten.

't Klif

Via de weg door de omringende duinen ben je snel op het strand. In Den Hoorn zijn verschillende goede restaurants en een theaterrestaurant. Dit zuidelijkste dorp met het markante kerkje ontstond na 1398, nadat de nederzetting De Oude Hoorn tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten door de Hoeksen was verbrand. Het huidige dorp Den Hoorn ontstond op één van de keileemopduikingen, 't Klif, en lag aan de zuidoostzijde aan zee.

Landbouw en veeteelt

De bevolking van Den Hoorn was in die tijd voor het levensonderhoud aangewezen op landbouw, veeteelt en in belangrijke mate de visserij. De schapen van de 'duinboeren' graasden in het uitgestrekte duingebied rond Den Hoorn. Naarmate men meer grond ging inpolderen namen landbouw en veeteelt een belangrijker plaats in.

Loodswerk

In de 17e en 18e eeuw bevoeren de Nederlandse handelsvloten de wereldzeeën en ontstond ook in Den Hoorn een nieuwe bestaansbron; het beloodsen van schepen. Hoe belangrijk dit loodswerk voor Texel was, blijkt uit het feit, dat in 1781 in Oudeschild 122, in Nieuwe Schild 45 en in Den Hoorn 99 loodsen woonden.DenHoorn_huisjes

In 1783 werden bij Texel nog 1805 schepen beloodst. Aan deze bestaansbron kwam vrij snel een einde na de aanleg van het Noord-Hollands kanaal (1819 - 1824) en het Noordzeekanaal (1865 - 1875).
Bovendien werd in het midden van de 19e eeuw voor het zeegat van Texel een rijksloodsdienst ingesteld. Nu getuigen alleen nog de naam 'Loodsmansduin' en enkele loodshuizen in de Herenstraat van dit voor Den Hoorn zo belangrijke beroep. 

Bloembollencultuur

Enkele tientallen jaren na het einde van de particuliere beloodsing vond een aantal inwoners van onder andere Den Hoorn een nieuwe bestaansbron: de bloembollencultuur. Omdat in die tijd de waterhuishouding nog niet optimaal was, waren aanvankelijk alleen de hoger gelegen gronden, de streek langs de duinen bij Den Hoorn, geschikt voor deze teelt.
den hoorn tulpenveldIn het voorjaar bloeien nu nog op tientallen hectaren rond Den Hoorn met name de felgele narcissen, een product, waarvoor de omstandigheden op Texel uitermate gunstig zijn. De bloembollenvelden van de kwekers liggen vooral op de zandgronden aan de westkant van het eiland. Afhankelijk van de weersomstandigheden bloeien de narcissen en tulpen tussen eind maart en eind april. Diverse bollenkwekers in Den Hoorn verkopen bloembollen in kraampjes langs de weg.
In het recreatiebos de Dennen vlakbij Den Hoorn zijn in het vroege voorjaar veel sneeuwklokjes te zien. Dit is een restant van de sneeuwklokjes die een bollenteler hier begin 20e eeuw teelde. In april bloeien hier ook boshyacinten (wilde hyacinten).


Mischa Witte 2012-2020